микрометров

(Rusça - İngilizce)

micrometer

микрометров

(Rusça - Türkçe)

mikrometre

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor