угол падения

(Rusça - İngilizce)

angle of incidence

угол падения

(Rusça - Türkçe)

geliş açısı

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor