eşlenik doğrultu

(Türkçe - İngilizce)

conjugate direction

eşlenik doğrultu

(Türkçe - Rusça)

сопряженном направлении

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor