iş bölümü

(Türkçe - İngilizce)

department of labor; workfellow

iş bölümü

(Türkçe - Rusça)

департамент труда; уоркфеллоу