kayma açısı

(Türkçe - İngilizce)

angle of slide; angle of slip

kayma açısı

(Türkçe - Rusça)

угол слайд; угол скольжения

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor