tatlı kız

(Türkçe - İngilizce)

sweet girl





Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor