terapötik abortus

(Türkçe - İngilizce)

therapeutic abortion

terapötik abortus

(Türkçe - Rusça)

медицинский аборт