ard arda

(Türkçe - İngilizce)

consecutively

ard arda

(Türkçe - Rusça)

последовательно; последовательных





Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor