difteroid

(Türkçe - İngilizce)

diphteroid

difteroid

(Türkçe - Rusça)

дифтероид

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor