skilled worker

(İngilizce - Almanca)

Facharbeiter

skilled worker

(İngilizce - Rusça)

квалифицированные работники

skilled worker

(İngilizce - Türkçe)

becerikli işçi

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor