aktinomorfik

(Türkçe - İngilizce)

actinomorphic

aktinomorfik

(Türkçe - Rusça)

актиноморфик

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor