la paroi
avoir peur
le four
il est deux heures
le bistro
demain après-midi
jusqu'à ce jour
démarrer le moteur
pouvoir
le matin
the wall (surface)
to be afraid
the oven
it's two o'clock
the café
tomorrow afternoon
until now
to start the engine
to be able to
the morning


İpucuSağ sütundaki kutucukları orta sütuna sürükleyip bırakınız. Doğru cevaplarınız yeşil, yanlış cevaplarınız kırmızı olacaktır.
TebriklerQuizi başarıyla tamamladınız..