el bosque
las fuerzas aéreas
hermoso
el policía
ayer
atreverse a
es medianoche
luego
la rueda
ir al wáter
the forest
the airforce
beautiful
the policeman
yesterday
to dare to
it's midnight
in a moment
the wheel
to go to the bathroom


İpucuSağ sütundaki kutucukları orta sütuna sürükleyip bırakınız. Doğru cevaplarınız yeşil, yanlış cevaplarınız kırmızı olacaktır.
TebriklerQuizi başarıyla tamamladınız..