phrase

(İngilizce - Almanca)

Redensart; Phrase

phrase

(İngilizce - Türkçe)

ifade; tabir; deyim; ibare; anlatım tarzı; birkaç sözcükten oluşan ifade; cümle parçası; deyiş; sözcük grubu; sözcük seçerek anlatmak; uygun sözcük ve cümlelerle ifade etmek

phrase

(Fransızca - Türkçe)

cümle; tümce

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor