aspect

(İngilizce - Almanca)

Ansicht; Anblick; Aussehen

aspect

(İngilizce - Türkçe)

bakış açısı; görünüş; durum; görüş; görüş görünüş; gösteriş; hal; nazar; safha; sima; suret; vaziyet; veçhe; yüz; çehre; bakım; cephe; görünüm; tavır; yön

aspect

(Fransızca - Türkçe)

görünüş

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor