benediction

(İngilizce - Rusça)

воспоминания

benediction

(İngilizce - Türkçe)

hayır duası; rahmet; takdis; takdis hayırdua; kutsama

bénédiction

(Fransızca - Türkçe)

takdis

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor