keep down

(İngilizce - Rusça)

снижения

keep down

(İngilizce - Türkçe)

kontrol altında tut; baskı yapmak; bastırmak; engellemek; sınıfta bırakmak; sinmek; tutmak; zaptetmek

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor