monsieur

(İngilizce - Türkçe)

bey; mösyö

monsieur

(Fransızca - Türkçe)

bay; beyefendi; efendim

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor