ortopne

(Türkçe - Rusça)

ортопнеа

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor