piano

(İngilizce - Rusça)

фортепиано

piano

(İngilizce - Türkçe)

piyano; hafif sesle

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor