squad

(İngilizce - Rusça)

эскадрон

squad

(İngilizce - Türkçe)

takım; ekip; bölük; departman; manga

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor