touchingly

(İngilizce - Rusça)

кстати

touchingly

(İngilizce - Türkçe)

dokunaklı olarak

Kaynak Dil:Hedef Dil:
Çeviriliyor